D o l g o z ó i n k:

Dolgozóinkat alapos és kidolgozott kiválasztási rendszerünknek
köszönhetően úgy válogattuk össze, hogy csak a legjobb, erkölcsileg és
szakmailag legmegbízhatóbb munkaerőket alkalmazzuk. Rendszeresen
képzésen vesznek részt, hogy megismerkedjenek a legújabb takarítási
technológiákkal, munkájukat pedig a cégvezetés folyamatosan,
szúrópróbaszerűen ellenőrzi, hogy az se váljon olyan szinten rutinná,
hogy felületességhez vezessen. Munkatársaink erkölcsi bizonyítvánnyal
rendelkeznek, lojálisak a megrendelőnkhöz és a megbízó maximális
kiszolgálására törekszenek. Dolgozóink meghatározott munkarend szerint
dolgoznak, tudják milyen sorrendben, milyen eszközökkel kell a
takarítást elvégezniük.

M u n k a e s z k ö z e i n k:

Munkaeszközeink és az alkalmazott vegyszerek kiválasztásában
legfontosabb szempontunk a takarítási minőség, tisztítási
hatékonyság mellett az állagmegóvás, hogy maga a tisztítási
folyamat minimális megterheléssel járjon a tisztítandó felületek
számára. Gépeink a kiváló minőségű, speciálisan ipari
takarításra kifejlesztett Karcher család tagjai. Anyagaink
környezetbarát, élelmiszeriparilag ellenőrzött termékek, melyek
az egészségre ártalmatlanok. Cégünk kizárólag korszerű, minőségi
takarítószereket, és minőségi, biztonsági adatlappal rendelkező
tisztítószereket használ, a takarítási munkáinak elvégzéséhez.

M u n k a v é g z é s:

Munkánk során az Európai Unió szabályaihoz igazodunk. Csak
ellenőrzött, ÁNTSZ tanúsítvánnyal rendelkező, az adott takarítási
művelethez és a tisztítandó felületre legmegfelelőbb terméket
használunk – az ipari és irodatakarítás, a rendezvények utáni
takarítás és az ablaktisztítás egyaránt más műveletet jelent, más
tisztítószert igényel. Elsődleges szempontunk a tisztaság elérése
mellett az egészségre nem káros, környezetkímélő termékek
preferenciája.